FLL 2016: Animal Allies

 • Forschung: 1. Platz
 • Robot-Design: 6. Platz
 • Robot-Game: 4. Platz
 • Teamwork: 6. Platz
 • Gesamtwertung: 5. Platz

FLL 2015: Trash Trek

 • Forschung: 1. Platz
 • Robot-Design: 2. Platz
 • Robot-Game: 12. Platz
 • Teamwork: 6. Platz
 • Gesamtwertung: 4. Platz

FLL 2014: World Class (Semifinale)

 • Forschung: 17. Platz
 • Robot-Design: 17. Platz
 • Robot-Game: 16. Platz
 • Teamwork: 14. Platz
 • Sonderpreis der Jury
 • Gesamtwertung: 17. Platz

FLL 2014: World Class

 • Forschung: 2. Platz
 • Robot-Design: 1. Platz
 • Robot-Game: 2. Platz
 • Teamwork: 3. Platz
 • Gesamtwertung: 2. Platz

FLL 2013: Nature Furys

 • Forschung: 4. Platz
 • Robot-Design: 3. Platz
 • Robot-Game: 2. Platz
 • Teamwork: 2. Platz
 • Gesamtwertung: 2. Platz

FLL 2012: Senior Solutions

 • Forschung: 1. Platz
 • Robot-Design: 3. Platz
 • Robot-Game: 11. Platz
 • Teamwork: 11. Platz
 • Gesamtwertung: 5. Platz

FLL 2011: Food Factor

 • Forschung: 1. Platz
 • Robot-Design: 1. Platz
 • Robot-Game: 2. Platz
 • Teamwork: 11. Platz
 • Gesamtwertung: 2. Platz

FLL 2010: Body Forward

 • Forschung: 1. Platz
 • Robot-Design: 8. Platz
 • Robot-Game: 7. Platz
 • Teamwork: 11. Platz
 • Gesamtwertung: 7. Platz

FLL 2009: Smart Move

 • Forschung: 1. Platz
 • Robot-Design: 3. Platz
 • Robot-Game: 6. Platz
 • Teamwork: 5. Platz
 • Gesamtwertung: 3. Platz